Untitled Document
 
Boşluklu Döşeme Nedir?
Nerelerde Kullanılır?
Avantajları
Teknik Özellikleri
Tasarım
Nakliye, Stoklama ve Montaj
Tip ve Boyutları
Uygulama Örnekleri
Türkiye’deki üretici firmalar
Sıkça sorulan sorular
Diyafram Etkisi

Ön gerilmeli boşluklu döşeme elemanları ile oluşturulan döşemeler yatay deprem veya rüzgar yüklerini, bir arada çalışmaları durumunda her iki döşeme yönünde bağlı bulundukları kirişlere iletirler. Ancak bu yük aktarımının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli bağlantıların yapılmış olması ve doğru detaylandırılması gereklidir. Döşemelerin üzerine uygulanan yapısal kaplama betonu bu yüklerin aktarımında kilit rol oynamaktadır. Bu bağlantılar ile ilgili tipik detaylar Şekil 17’de gösterilmiştir.Şekil 16: Rijit diyafram oluşturan döşeme- kiriş ve döşeme- perde bağlantıları

Yapısal kaplama betonu döşeme panelleri ile döşemelerin mesnetlendiği kiriş veya perdeler ile doğru ve yeterli bir şekilde bağlanırsa rijit diyafram döşeme kabulü yapılabilir.


Şekil 17: Tipik panel-kiriş bağlantı detayları. Soldan sağa sırası ile; Ara mesnet, kenar mesnet, panele dik yönde bağlantı
TASARIM
Standartlar
Yük Analizi
Malzeme Seçimi
Ön germe Kuvveti Belirlenmesi
Ön germe Kuvveti Kayıpları
Gerilme Analizleri
Taşıma Gücü
Kesme ve Birleşik Kesitte Kayma Hesapları
Sehim Kontrolleri
Yük Dağılımı
Diyafram Etkisi