Untitled Document
 
Boşluklu Döşeme Nedir?
Nerelerde Kullanılır?
Avantajları
Teknik Özellikleri
Tasarım
Nakliye, Stoklama ve Montaj
Tip ve Boyutları
Uygulama Örnekleri
Türkiye’deki üretici firmalar
Sıkça sorulan sorular
Kesme ve Birleşik Kesitte Kayma Hesapları:

Ön gerilmeli boşluklu döşeme elemanlarında kayma hesapları standart betonarme yapı elemanlarının kayma hesap yöntemleri ile farklılık gösterir. Ön germe kuvvetinin kesme kapasitesine olan etkisi göz önüne alınır. Kesitte hiç donatı olmamasından ötürü tüm kesme kuvveti betonun kayma dayanımı ile karşılanmaktadır. Güncel ACI 318 yönetmeliğine göre panellerin maksimum ve minimum kesme kapasiteleri hesaplanır. Daha sonra tüm ön germe kayıpları sonrası betonda oluşan nihai basınç gerilmelerine bağlı olarak panelin kesme kapasitesi eleman boyunca adım adım hesaplanır.

Dış yüklerden oluşan kesme kuvvetleri detaylı bir şekilde adım adım hesaplanır ve panelin kapasiteleri ile karşılaştırılarak kesme hesapları tamamlanır. Eğer herhangi bir noktada dış yüklerden doğan tesirler panel kesme kapasitesini aşıyorsa panellerin kesme kapasitelerini arttırmak gereklidir. Bu artırım kesitin bazı boşluklarını küçülterek ve / veya doldurarak yapılabilir. Bu işlem de yetersiz kalıyorsa kesit kalınlığının artırılması da başka bir yoldur. Ön gerilmeli boşluklu döşeme elemanlarının üzerine dökülen yapısal kaplama, topping, betonu kesme kapasitesini artıran bir diğer unsurdur. Bu betonun kalınlığının artırılması da kesme kapasitesini artıracaktır. Ancak topping kalınlığının artışının ilave bir ağırlık artışı olduğu gözden kaçırılmamalıdır.

Bu betonun döşeme elemanları ile iyi bir aderans sağlaması bir başka önemli unsurdur. Servis ömrü boyunca kompozit bir kesit olarak çalışacak döşemenin ayrışmasını önlemek amacı ile tasarım ve uygulama sürecinde çeşitli önlemler alınır. Birleşik kesitte yatay kayma olarak ifade edilen panel-topping arası sürtünme ile yük aktarımı ve kompozit kesit oluşturulması konusunda gerekli hesaplamalar TS 9967’de detaylı olarak incelenir. Kesite etkiyen en büyük kesme kuvvetinin bu iki katmanı birbirinden ayıramaması gereklidir. Bu amaçla panel yüzey alanı ve pürüzlülük oranına bağlı olarak bir tasarım yapılır.


Şekil 12: Birleşik kesitte kaymanın oluşma şekli


Gerekli ise panel yüzeyleri özel olarak pürüzlü üretilir. Yine bu aderansı artırmak için panel aralarında topping içine doğru özel olarak “Z” şeklinde bükülmüş donatılar kullanılır. Bu sayede topping panellere adeta dikilir.


Şekil 13: “Z” kayma donatısı

Panellerin bir arada çalışmasını sağlamak amacı ile iki panelin derz arasına çeşitli detay uygulamaları yapılır. Bu sayede panellerin birbirlerine kesme kuvveti aktarması sağlanır. Derzler grout harcı ile doldurulabilir, kaynaklı birleşimler yapılabilir veya sadece topping vasıtası ile yük aktarımı sağlandığı kabul edilir.
TASARIM
Standartlar
Yük Analizi
Malzeme Seçimi
Ön germe Kuvveti Belirlenmesi
Ön germe Kuvveti Kayıpları
Gerilme Analizleri
Taşıma Gücü
Kesme ve Birleşik Kesitte Kayma Hesapları
Sehim Kontrolleri
Yük Dağılımı
Diyafram Etkisi