Untitled Document
 
Boşluklu Döşeme Nedir?
Nerelerde Kullanılır?
Avantajları
Teknik Özellikleri
Tasarım
Nakliye, Stoklama ve Montaj
Tip ve Boyutları
Uygulama Örnekleri
Türkiye’deki üretici firmalar
Sıkça sorulan sorular
Gerilme Analizleri

Hesaplanan iç kuvvetler ve ön gerilme kuvvetinin kesitte oluşturduğu toplam kesit tesirleri elemanın açıklık ve mesnet, alt ve üst yüzeylerinde ayrı ayrı hesaplanır. Elemanların üretiminden montaj alanına sevkine kadar geçen süre boyunca oluşan gerilmeler “Transfer Gerilmeleri”, yapısal kaplama betonu dökülüp döşeme hizmet vermeye başladığı andan itibaren oluşan gerilmelerde “Servis Gerilmeleri” olarak adlandırılır. Her iki durum içinde elemanın açıklık ve mesnetlerindeki alt ve üst bölge gerilmeleri kontrol edilmeli, yapısal kaplama betonunun zarar görmemesi için servis gerilmeleri aşamasında kaplama üzeri gerilmesi de ayrıca gözden geçirilmelidir.


Şekil 12: Gerilme durumları ve bölgelerinde ortaya çıkan olası gerilme çeşitleri

Gerilme durumları için sınır değerleri gösteren tablo aşağıdaki gibidir.

Transfer Gerilmeleri sınır değerleri

Servis Gerilmeleri sınır değerleri

Basınç Gerilmesi

Çekme Gerilmesi

Basınç Gerilmesi

Çekme Gerilmesi

0.6 fck

mesnette

0.45 fck

 

açıklıkta


Tablo 2: Emniyet gerilmesi değerleri

Bu değerler TS 3233’de belirtilmiştir ve ACI 318’in güncel sürümleri ile de birebir örtüşmektedir.

TASARIM
Standartlar
Yük Analizi
Malzeme Seçimi
Ön germe Kuvveti Belirlenmesi
Ön germe Kuvveti Kayıpları
Gerilme Analizleri
Taşıma Gücü
Kesme ve Birleşik Kesitte Kayma Hesapları
Sehim Kontrolleri
Yük Dağılımı
Diyafram Etkisi